Geregistreerd kantoor
Lloyds Bank GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 5
10178 Berlijn, Duitsland

Statutaire zetel
Geregistreerd in Duitsland, in het  handelsregister van de arrondissementsrechtbank Charlottenburg (Berlijn)
Ondernemingsnummer (HRB): 190317 B

In Nederland ingeschreven bij de KvK onder nummer 34122516 en bij de AFM als aanbieder van financiële producten.

Bestuurders
Franz von L'Estocq
Bertil Bos

Voorzitter Raad van Commissarissen
Michael Jones

Contactgegevens – Nederlandse vestiging
De Entree 254, 1101 EE Amsterdam
PO Box 93020, 1090 BA Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20 200 83 88
E-mail: 
Hypotheken: hypotheek@lloydsbank.nl
Sparen: sparen@lloydsbank.nl

Contactgegevens – Duitsland
Lloyds Bank GmbH, 10886 Berlijn
Telefoon: +49 (0)30 280 4 280
E-Mail: info@lloydsbank.eu

Handelsnamen
Nederland: Lloyds Bank en Bank of Scotland
Duitsland: Bank of Scotland

Toezichthouders
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Bonn:
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn, Duitsland

Frankfurt:
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt am Main
Telefoon: +49 (0) 228 4108-0
Fax: +49 (0) 228 4108-1550
E-Mail: poststelle@bafin.de

De Nederlandse vestiging staat ook onder toezicht van:

De Nederlandsche Bank
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
+31 (0)20-524 9111

Autoriteit Financiële Markten
Vijzelgracht 50
1017 HS Amsterdam
+31 (0)900-5400 540

Lloyds Bank GmbH werkt in Nederland met een Europees paspoort. AFM-licentienummer 12046352. Het Europese paspoort stelt een bank met een vergunning in een land van de Europese Economische Ruimte in staat om te opereren in een andere lidstaat. Het Europese paspoort voor Lloyds Bank GmbH is verstrekt door de Duitse toezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

BTW nummer
Duitsland: DE315264433

Klachten
Heeft u een klacht of bent u het ergens niet mee eens? Neem dan contact met ons op. Als u ontevreden bent over de afhandeling dan kunt u een klacht indienen bij een van onze ombudsman diensten.

In Nederland:

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

In Duitsland:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Bonn:
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn, Duitsland

Frankfurt:
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt am Main
Telefoon: +49 (0) 228 4108-0
Fax: +49 (0) 228 4108-1550
E-mail: poststelle@bafin.de

U kunt ook gebruik maken van het Online geschillenbeslechting platform van de Europese Commissie

Website content verantwoordelijke: Thomas Bruneforth